Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przekazujemy kilka  informacji dotyczących Twoich danych osobowych.
 
Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Baron działający pod firmą Warsztatowe Studio Wokalne Kamil Baron (ul. Racławicka 31/12, 41-506 Chorzów) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7532389002, REGON 385270089. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: kontakt@wsw.com.pl.
 
W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do III edycji Warsztatowego Studia Wokalnego (dalej WSW) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do WSW. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli uwzględnić Cię w procesie rekrutacji.
 
Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko my i upoważnione przez nas osoby – nasi pracownicy i współpracownicy zaangażowani w prowadzenie procesu rekrutacji, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych.
 
W jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będziemy ich profilować. Oznacza to, że w procesie rekrutacji nie podejmiemy żadnych istotnych decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji do WSW lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.
 
Jakie masz prawa odnośnie Twoich danych osobowych?
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.