KONTAKT

WARSZTATOWE STUDIO WOKALNE

KONTAKT
e-mail: warsztatowestudiowokalne@gmail.com

BEATA BARAN – koordynator edukacji kulturowej (Chorzowskie Centrum Kultury)
tel.: 32  349  78  78
e-mail: beata@chck.pl

KAMIL BARON – kierownik projektu (Warsztatowe Studio Wokalne)
e-mail: kamil@wsw.com.pl

MIEJSCE
Zajęcia odbywają się w Chorzowskim Centrum Kultury
ul. H.Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów (sala 37)